Záruka a reklamácie

 

- pri vybavovaní reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok zverejnený v internetovom obchode predajcu www.Vivere.sk. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde je možné reklamáciu uplatniť v súlade so záručnými podmienkami, ktoré sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v platnom znení.

 

- na celý náš sortiment poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

- kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predajcom, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

- kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve alebo je dodaný tovar poškodený, kupujúci je povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho pri preberaní tovaru, prípadne ihneď po zistení chyby na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky: +421905899591, +421907399303.

 

- postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša zákazník. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa už neúčtujú dopravné poplatky.

 

- k reklamácii je potrebné spolu s reklamovaným tovarom priložiť sprievodný list, s popisom chyby a s údajmi objednávky ( číslo objednávky, faktúry ) a taktiež uviesť, či si zákazník praje tovar vymeniť alebo vrátiť peniaze ( v takomto prípade je potrebné uviesť číslo účtu, príp. adresu na ktorú má predávajúci peniaze alebo náhradný tovar zaslať ).

 

-predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

 

- reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch v poradí v akom boli prevzaté a bez zbytočného odkladu najneskôr však do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke. Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi hradíme my.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z týchto nasledujúcich spôsobov:

 

-          odovzdaním riadne opraveného tovaru,

 

-          výmenou tovaru,

 

-          vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

 

-          vrátením kúpnej ceny tovaru,

 

-          písomnou výzvou kupujúcemu na prebratie opraveného tovaru, prípadne jeho kompenzácie,

 

-          zamietnutím reklamácie tovaru,

 

- kupujúci je povinný reklamovať chybný tovar u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

 

- predajca nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

 

- v prípade výmenu tovaru za nový, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený „vymenený tovar „ a prípadné ďalšie reklamácie sa budú uplatňovať na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.

 

Nárok na uplatnenie záruky kupujúcim u predávajúceho zaniká:

 

- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho alebo záručného listu,

 

- neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

 

- uplynutím záručnej doby tovaru,

 

- mechanickým alebo iným poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

 

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré vhodne neodpovedajú svojimi vplyvmi prirodzenému prostrediu a následne majú vplyv na poškodenie tovaru,

 

- neodborným zaobchádzaním s tovarom  alebo zanedbaním jeho starostlivosti

 

- poškodením tovaru nadmerným zaťažením

 

- poškodením tovaru nepredvídateľnými a neodvrátiteľnými udalosťami

 

-neodborným zásahom do tovaru

 

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.